Czy wiesz jak zabezpieczamy dane Twojej firmy? Zasada 3-2-1 w praktyce.

bezpieczeństwo danych patron

Kopia zapasowa 3-2-1 to jedna z najbardziej powszechnych i zalecanych praktyk związanych z tworzeniem kopii zapasowych danych. Ta strategia została opracowana w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony danych przed utratą, awariami sprzętu, atakami ransomware, błędami użytkownika i innymi zagrożeniami.

Zasada 3-2-1 odnosi się do trzech kroków, które należy podjąć w celu stworzenia skutecznej kopii zapasowej.

Trzy kopie danych.

Zgodnie z tą zasadą, należy utworzyć co najmniej trzy kopie danych, które mają być zabezpieczone. Ważne jest, aby te kopie były niezależne od siebie, co oznacza, że powinny znajdować się na różnych nośnikach lub systemach przechowywania danych. Na przykład można utworzyć jedną kopię na lokalnym komputerze, drugą na zewnętrznym dysku twardym, a trzecią w chmurze.

Na dwóch różnych nośnikach.

Kopie zapasowe powinny być przechowywane na dwóch różnych nośnikach, aby zminimalizować ryzyko utraty danych na skutek awarii jednego z nich. Może to obejmować kombinację dysków twardych, dysków SSD, taśm magnetycznych, serwerów NAS (Network-Attached Storage) lub chmur.

Jeden zewnętrzny nośnik.

Co najmniej jedna kopia zapasowa powinna być przechowywana na zewnętrznym nośniku, który jest odłączony od głównego systemu lub sieci. To zapobiega utracie danych na skutek ataków ransomware lub uszkodzeń sprzętu. W przypadku kopii zapasowych w chmurze spełnienie tej zasady oznacza, że dane są przechowywane na zewnętrznym serwerze, który nie jest połączony z głównym systemem. Dzięki zastosowaniu strategii 3-2-1 można zwiększyć niezawodność kopii zapasowych i zminimalizować ryzyko utraty danych w przypadku awarii sprzętu, uszkodzeń, kradzieży lub innych zdarzeń nieprzewidzianych. Ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych, sprawdzanie ich integralności oraz przechowywanie ich w bezpiecznych miejscach, zgodnie z odpowiednimi procedurami zabezpieczania danych.

W grupie PATRON aktywnie korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych. Doskonałym przykładem może być tutaj zastosowanie tzw. Linux Hardened Repository w połaczeniu z technologią kopii zapasowych Veeam.

Veeam Hardened Repository to funkcja oferowana przez firmę Veeam, producenta oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Hardened Repository, czyli „wzmocniony magazyn”, jest rozwiązaniem zaprojektowanym w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony kopii zapasowych przed atakami złośliwego oprogramowania.

Główne cechy i zalety Veeam Hardened Repository to:

  1. Izolacja od systemu operacyjnego: Hardened Repository to odrębny system operacyjny, na którym są przechowywane kopie zapasowe. Dzięki temu izoluje się je od potencjalnych zagrożeń, takich jak ataki ransomware czy złośliwe oprogramowanie, które mogłoby zainfekować główny system.
  2. Zwiększone bezpieczeństwo: Hardened Repository wykorzystuje różne techniki i zabezpieczenia w celu ochrony danych przed atakami. Może to obejmować ograniczenie dostępu do repozytorium, monitorowanie aktywności użytkowników, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz zastosowanie dodatkowych warstw zabezpieczeń.
  3. Audyt i raportowanie: Hardened Repository umożliwia monitorowanie i rejestrowanie działań związanych z kopiami zapasowymi. Można generować raporty i analizować logi w celu śledzenia aktywności i identyfikowania ewentualnych zagrożeń.
  4. Wielopoziomowa ochrona: Veeam Backup & Replication oferuje również funkcje takie jak szyfrowanie danych, weryfikacja integralności kopii zapasowych oraz możliwość przechowywania ich na różnych nośnikach, takich jak dyski, taśmy czy urządzenia chmurowe. Te dodatkowe warstwy zabezpieczeń wraz z Hardened Repository zapewniają wielopoziomową ochronę danych.

Veeam Hardened Repository stanowi ważny element strategii związanej z tworzeniem kopii zapasowych. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania można wzmocnić bezpieczeństwo swoich kopii zapasowych, minimalizując ryzyko utraty danych na skutek ataków złośliwego oprogramowania i innego złośliwego działania.