TARCZA 9.0 – Dotacja 5000 zł – możliwa nawet pięć razy – sprawdź warunki!

Tarcza 9 - dotacja 5000 zł

Dotacja 5000 zł

W ramach Tarczy 9.0 można również otrzymać dotację w wysokości 5000 zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 26 kwietnia, a zakończy 31 sierpnia 2021 r. Niektóre branże będę mogły zawnioskować o dotację aż pięciokrotnie – wliczając w to wszystkie otrzymane już wcześniej dotacje. O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności będzie można ubiegać się na stronie praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. Środki przyznawane będą od Starosty, czyli np. z Powiatowego Urzędu Pracy.

Prawo do dotacji będą miały branże opisane następującymi kodami PKD:

Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.

Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.

Czterokrotnie: 91.02.Z.

Pięciokrotnie: 9.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

  • miesiącem poprzednim lub
  • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
  • lutym lub wrześniem 2020 r.

Wnioski o dotację w ramach Tarczy 9.0 składać można od 4 maja do 31 sierpnia 2021 r.

Informacje ogólne.

Aby skorzystać z tarczy 9.0, przeważający kod PKD musi być wpisany w CEiDG najpóźniej na dzień 31 marca 2021r.

Wnioski o pomoc złożyć będzie mógł każdy przedsiębiorca, który na dzień 31 marca 2021 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną odpowiednim kodem PKD oraz wykaże spadek przychodu o przynajmniej 40 proc. Otwarcie procesu składania wniosków rozpocznie się w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. dla dotacji 5000 zł i dofinansowania na ochronę miejsc pracy oraz od 4 maja 2021 r. na zwolnienie ze składki ZUS oraz świadczenia postojowego.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

  • Dotacja 5000 zł
  • Zwolnienie z opłacania składek ZUS
  • Świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy

Warunkiem otrzymania pomocy w ramach Tarczy 9.0 będzie wykazanie spadku przychodu o 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Istnieje też możliwość porównania aktualnego miesiąca z jednym z dwóch miesięcy poprzedzających wprowadzenie lockdownu – z lutym 2020 r. lub z wrześniem 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorca sam decyduje, z jakim wcześniejszym miesiącem porówna miesiąc, w którym będzie składał wniosek, by udowodnić spadek przychodów. WAŻNE: nie będzie można jako porównawczego we wniosku wskazywać miesiąca, na który poprzednio została już udzielona dotacja w ramach tarczy.