Dobra wiadomość dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Na dole strony w załączniku znajduje się do pobrania projekt nowej ustawy, która umożliwia ulgę w ZUS dla firm zatrudniających od 9 do 49 pracowników.

Najważniejszy fragment ustawy (zaznaczyłem na żółto, strona 115)

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek”

Z treści tego przepisu wynika:

  • Obowiązuje już od marca do maja czyli przez trzy miesiące składki na ZUS będą mogły być mniejsze o 50%,
  • Brana jest pod uwagę liczba zgłoszonych do ubezpieczeń na dzień 29 luty,
  • Liczone są wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń, w tym pracodawca, a nie w przeliczeniu na liczbę etatów,
  • Nie ma na razie zapisu o limitach związanych ze spadkiem przychodów,
  • Wynika z tego, że w kwietniu już będzie można zapłacić mniejszy ZUS,
  • Treść przepisu mówi o anulowaniu nieopłaconych składek. Czyli jeżeli ktoś zapłaci składki na ZUS za marzec w kwietniu to już nie będzie czego anulować. Nie płacić na razie za marzec!
  • Jeżeli ktoś jest na chorobowym lub zamierza iść na chorobowe i obawia się, że może wypaść z ubezpieczeń ze względu na brak płatności a ustawa nie wejdzie w życie przed 15 kwietnia to sugeruję zapłacić tak jak jest w projekcie ustawy połowę składki na ZUS z deklaracji DRA za marzec.

Teraz czekamy na zakończenie prac legislacyjnych w sejmie, potem senat, potem ponownie sejm i podpis Pana Prezydenta.

Pliki do pobrania:

  1. Projekt nowej ustawy, która umożliwia ulgę w ZUS dla firm zatrudniających od 9 do 49 pracowników