zakres usług

Jesteśmy sprawdzonymi specjalistami!

Nie zawracaj sobie głowy swoją księgowością. Od tego masz przecież nas. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

Sprawdź cennik

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy

 • Kadry i płace
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
  • sporządzanie list płac dla pracowników Zleceniodawcy
  • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Zleceniodawcy
  • prowadzenie ewidencji płacowych dla pracowników Zleceniodawcy
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników zleceniodawcy względnie informacji na druku PIT-11
  • obsługa zwolnień lekarskich pracowników ( przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego
  • sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • sporządzanie rozliczeń i deklaracji dla potrzeb ZUS
  • kalkulacja wynagrodzeń
  • sporządzanie deklaracji PFRON
 • Zryczałtowane formy opodatkowania
  • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego
  • sporządzanie wyliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Zleceniodawcy
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Podatkowa księga przychodów – rozchodów
  • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie miesięcznych wydruków księgi
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy
  • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Właścicieli oraz pracowników
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Księgi handlowe
  • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy
  • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Bezpieczna księgowość

Zapewniamy pełną odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji podatkowej firmy. Posiadamy ubezpieczenia, z których ani razu nie było potrzeby skorzystać.

Pomoc informatyczna

Zapewniamy wszelką pomoc informatyczną bez dodatkowych opłat. W razie przenoszenia z innego biura nasi specjaliści zajmą się wszystkim.

Bezpłatny parking

Nie musisz się denerwować i szukać miejsc parkingowych po całym mieście. Posiadamy duży bezpłatny parking przeznaczony dla naszych partnerów.

Redukcja kosztów

Zredukuj ponoszone koszty, sceduj na nas swój dział księgowy, a my bezpiecznie przeniesiemy Cię z innego biura do nas. Możesz także skorzystać z wirtualnego biura i podać nasz adres jako swoją siedzibę firmy. Wygoda, dyskrecja i redukcja Twoich kosztów. Szczegóły w zakładce wirtualne biuro.

Współpraca z urzędami

Występujemy w imieniu klienta przed wszelkimi organami podatkowymi takimi jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa, ZUS i innymi. Załatwiamy wszelkie formalności za naszych klientów a wszystko w cenie usługi.