kadry i płace


Profesjonalna obsługa kadrowo - płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych w Twojej firmie!

usługi rachunkowe, księgi rachunkowe

Jak możemy Ci pomóc?


 • Rozliczamy wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę i wszelkich umów cywilno-prawnych w stosunku do ZUS i urzędów skarbowych.

 • Eksport przelewów z naszego oprogramowania może odbywać się na zasadzie „eksport przelewów do pliku”. Tworzymy go zgodnie z formatem wskazanego banku, który pozwala zaimportować paczki przelewów. Pozostaje tylko zaimportować przesłany plik a bank automatycznie wykonuje przelewy po uprzednim ich zatwierdzeniu. Brak konieczności ręcznego tworzenia i wykonywania przelewów, oszczędność czasu, pracy i eliminacja ewentualnych pomyłek, oczywiście eksport przelewów może odbywać się także w innym dowolnym formacie.

 • Rozliczamy wypłaty z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów.

 • Import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności.

 • Import elektronicznych zwolnień lekarskich – ePUAP.

 • Rozliczamy nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop.

 • Kontrolujemy wykorzystanie limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej).

 • Rozliczamy nieobecności związane z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu.

 • Ewidencjonujemy i rozliczamy czas pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.

 • Definiujemy niestandardowe składniki wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności.

 • Rozliczamy umowy cywilno-prawne także zawierane z cudzoziemcami.

 • Zajmujemy się wysyłaniem deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.

 • Sporządzamy deklaracje dla PFRON wraz z załącznikami oraz wydruki pomocnicze.

 • Sporządzamy wydruki pomocnicze do raportów GUS.

 • Opracowanie struktury organizacyjnej, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów.

 • W razie potrzeb stworzymy struktury podległościowe, która ułatwiają zarządzanie kadrami.

 • Opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem.

 • Obsługujemy kasy zapomogowo-pożyczkowe: rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie.

 • Ewidencjonujemy i kontrolujemy wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych).

 • Rozliczamy wynagrodzenia dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, dla pracowników tymczasowych.

 • Rozliczamy nadgodziny w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, co znacznie uelastycznia rozliczanie ewentualnych nadgodzin oraz ewidencjonujemy odbiór czasu wolnego za nadgodziny.

 • Tworzymy PIT-11 w ustalonym terminie, świadectwa pracy i wszelkie zaświadczenia pracownicze.